Technisch lezen en schrijven

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Taakuitvoering (techniek en woordenschat)


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan teksten zodanig vloeiend lezen, dat woordherkenning tekstbegrip niet in de weg staat.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan teksten vloeiend lezen.

Leerlijn Technisch lezen

Technisch lezen is de basis van alle aspecten van lezen. In groep 3 krijgen kinderen gerichte leesinstructie. Ze leren alle letters, leren woorden lezen en kunnen worden steeds makkelijker herkennen. Ook maken ze de stap van klankzuivere woorden (maan, roos), naar complexere worden (tuin, voor). Om in groep 3 een goede start te maken met technisch lezen is het van belang dat kinderen de functies van geschreven taal kennen en ook de relatie zien tussen gesproken en geschreven taal. Zie hiervoor de leerlijnen Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal. Ook moeten ze zich bewust worden van de vorm (woorden, zinnen, klanken) van taal. Ze moeten bijvoorbeeld begrijpen dat woorden bestaan uit klanken die corresponderen met letters. Zie hiervoor de leerlijnen Taalbewustzijn en Alfabetisch principe.

 

Tussendoelen Technisch lezen

De leerlingen:

  Start
 1. kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen 
 2. kunnen klankzuivere (km- (ik), mk(ja) - en mkm-(vis)) woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken 
 3. kunnen klankzuivere woorden schrijven (maan, poot, lees)

  Vervolg
 4. lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm (stip), mkmm (kast) en mmkmm (kwast)) 
 5. lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen (flat) en meerlettergrepige woorden
 6. maken gebruik van een breed scala aan woordidentificatietechnieken  
 7. herkennen woorden steeds meer automatisch.

 

Technisch lezen stimuleren in de praktijk

Herhaling

Stimuleer de automatisering van de grafeem/foneemkoppeling door kinderen elke dag zowel een nieuwe tekst te laten lezen als hen daarnaast ook enkele al bekende teksten te laten herlezen. De herhaling helpt kinderen vlotter te lezen.

 

Veel lezen

Om kinderen vlot te laten lezen is het belangrijk dat ze veel lezen. Richt een gezellig ingerichte leeshoek in met verschillende boeken, tijdschriften en een luie stoel. De leeshoek nodigt op die manier uit tot veel en zelfstandig lezen.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


     Contact

     Proclaimer

     Colofon

     Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

      


     © 2010 Expertisecentrum Nederlands

     Toernooiveld 9

     6525 ED Nijmegen

     (Campus Radboud Universiteit Nijmegen)