Technisch lezen

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Taakuitvoering techniek en woordenschat


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan teksten zodanig vloeiend lezen, dat woordherkenning tekstbegrip niet in de weg staat.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan teksten vloeiend lezen.

Leerlijn Technisch lezen

Technisch lezen is de basis van alle aspecten van lezen. In de bovenbouw zijn de meeste kinderen geoefende lezers. Door veel te lezen blijven ze hun leessnelheid oefenen. Ze herkennen woorden naar analogie van al bekende woorden, maar kunnen ook uniek samengestelde woorden lezen. Bij het voorlezen leren ze steeds beter rekening houden met de boodschap en het publiek. Bij voorlezen wordt gelet op het lezen in het goede tempo en op de juiste toon.

 

Tussendoelen Technisch lezen

De leerlingen gebruiken verschillende technieken om een tekst goed voor te lezen. Ze:

  1. gebruiken leestekens op de juiste wijze
  2. lezen groepen van woorden als een geheel
  3. lezen een tekst met het juiste dynamisch en melodisch accent
  4. lezen een tekst in het juiste tempo en zonder spellinguitspraak
  5. houden bij het voorlezen rekening met het leesdoel en met het publiek.

 

Technisch lezen stimuleren in de praktijk

Betekenisvolle context
Bied woorden eerst aan in een betekenisvolle context, bijvoorbeeld in een informatieve tekst. Train woordherkenning bij kinderen door de woorden vervolgens samen met soortgelijke woorden te oefenen. Laat kinderen oefenen in kleine groepjes en voer het tempo langzaam op. De herkenning van woorden verloopt hierdoor steeds automatischer.

 

Tutorgroepen
Laat kinderen in tutorgroepen werken: kinderen van een hogere groep (bijvoorbeeld groep 7) helpen de leerlingen van een lagere groep (bijvoorbeeld groep 4) bij het technisch lezen. Onderzoek heeft aangetoond dat het werken met tutorgroepen een positief effect heeft op het technisch en begrijpend lezen van de jonge én van de oudere leerlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)