Technisch lezen

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Taakuitvoering (techniek en woordenschat)


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan teksten zodanig vloeiend lezen, dat woordherkenning tekstbegrip niet in de weg staat.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan teksten vloeiend lezen.

Leerlijn Technisch lezen

Technisch lezen is de basis van alle aspecten van lezen. In de middenbouw zijn verreweg de meeste kinderen nog geen geoefende lezers. Op weg naar vloeiend lezen van een tekst is het belangrijk dat kinderen zich technieken en strategieën voor woordherkenning eigen maken.

 

Tussendoelen Technisch lezen

De leerlingen gebruiken verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen. Ze:

  1. herkennen lettercombinaties en letterpatronen (o.a. de sch, de ch, au, ai, ui, oei)
  2. herkennen lettergrepen in geschreven woorden (o.a. horen, beren, overal, vreselijk)
  3. herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden (politie, tram, etalage)
  4. maken gebruik van de betekenis van een woord (feest – feestelijk)
  5. maken gebruik van de context van een woord (het woord chirurg via een verhaal over een ziekenhuis).

 

Technisch lezen stimuleren in de praktijk

Vrij lezen of stil lezen

Laat kinderen regelmatig vrij of stil lezen. Dit is een belangrijke activiteit om woordherkenning te verbeteren en te automatiseren. Kinderen van de middenbouw moeten de gelegenheid krijgen om veel en verschillende boeken van hun leesniveau te lezen. Richt een klassenbibliotheek in die vol staat met allerlei soorten boeken, die de kinderen in gezellige leeshoeken kunnen lezen en waaruit ze fragmenten aan andere kinderen kunnen voorlezen. Ook kunnen kinderen naar aanleiding van de boeken teksten schrijven en deze aan elkaar voorlezen.

 

Kleine heterogene groepen

Laat kinderen in kleine heterogeen samengestelde groepen werken. Dit geeft goede mogelijkheden tot differentiatie, iets dat bij woordherkenning van groot belang is. Zwakke lezers kunnen zien hoe de goede lezers in hun groepje de woordherkenning aanpakken. Stel de groepjes zorgvuldig samen en zorg ervoor dat de verschillen tussen de leerlingen niet te groot zijn, maar ook niet te klein.

Werk daarnaast ook regelmatig in een groepje met de zwakke lezers. Technisch zwakke lezers leren het meest onder de intensieve begeleiding van een competente en stimulerende leerkracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)