Proclaimer

Expertisecentrum Nederlands is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en bewaakt de juistheid en actualiteit. Treft u op onze site toch onjuiste of verouderde informatie aan of ondervindt u last of schade van de informatie op deze site, dan vernemen we uw reactie graag via info@expertisecentrumnederlands.nl. We zullen de informatie aanpassen of met u een passende oplossing zoeken.
 
Informatie die u ons verstrekt, behandelen we vertrouwelijk. Persoons- of adresgegevens gebruiken we uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt.

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)