Relaties tussen gesproken en geschreven taal

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten (informatief, betogend, reclame, verhalend) lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ minder eenvoudige teksten, ook onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

Leerlijn Relatie tussen gesproken en geschreven taal

Om in groep 3 een goede start te maken met technisch lezen is het van belang dat kinderen het verband tussen de functies van geschreven en gesproken taal leren kennen. Ze begrijpen dat je de woorden die je hoort ook op kunt schrijven en dat je woorden die geschreven of gedrukt staan ook kunt lezen. Globale woorden en woordbeelden leren ze lezen (eigen naam, andere namen, aanduidingen van een voorwerp, een merknaam of logo).

 

Tussendoelen Relatie tussen gesproken en geschreven taal

De leerlingen:

  1. weten dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd, op papier en met audio/visuele middelen
  2. weten dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken
  3. kunnen woorden als globale eenheden lezen en schrijven. Voorbeelden: de eigen naam en namen van voor het kind belangrijke personen/dingen, logo’s en merknamen.

 

Relatie tussen gesproken en geschreven taal stimuleren in de praktijk

Woorden, labels en pictogrammen

Label in de klas verschillende voorwerpen met woordkaartjes of verduidelijk deze door pictogrammen. Denk aan de kasten en dozen waarin materialen worden opgeborgen, de verschillende hoeken in de klas (huishoek, leeshoek, ziekenhuishoek) of de verzamelde spullen van de thematafel. Door dit samen met de kinderen te doen, zien ze dat gesproken woorden kunnen worden vastgelegd en dat geschreven woorden kunnen worden uitgesproken.

 

Lees- en luisterhoek

Richt in het lokaal een lees- en luisterhoek in. Laat kinderen in deze hoek in tweetallen een tekst beluisteren van bijvoorbeeld een cd of mp3 speler. Samen lezen ze mee in het boek.

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)