Lees- en schrijfmotivatie

Referentieniveau Lezen - Zakelijke teksten - Algemene omschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ over onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

Leerlijn Lees- en schrijfmotivatie

Lezen wordt voor kinderen pas iets vanzelfsprekends als leerlingen inzien dat geschreven taal handig is. Het maakt communicatie mogelijk in tijd en afstand en het is de sleutel tot kennisverwerving. Ze moeten dus gemotiveerd zijn om eenvoudige teksten te leren lezen over onder onderwerpen die in hun leefwereld liggen. Daarvoor is het nodig dat ze een positief beeld van zichzelf als lezer ontwikkelen: op het moment dat zij informatie nodig hebben moeten ze makkelijk een tekst kunnen lezen. Dat betekent dat ze in de middenbouw dagelijks tekstjes of boeken moeten lezen die ze zelf kunnen kiezen.

 

Tussendoelen Lees- en schrijfmotivatie

De leerlingen:

  1. zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven
  2. beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines
  3. zien geschreven taal als communicatiemiddel
  4. hanteren geschreven taal als middel voor informatieverwerving
  5. ervaren geschreven taal als expressiemiddel.

 

Lees- en schrijfmotivatie stimuleren in de praktijk

Nieuwsprikbord

Hang een nieuwsprikbord op in de klas. Op het nieuwsprikbord hangen kinderen en de leerkracht regelmatig allerlei nieuwsberichten, uit kranten, tijdschriften of zelf geschreven. Praat met de kinderen over de inhoud van de berichtjes en gebruik de berichten voor lees- en schrijfoefeningen als aanvulling op de taal/leesmethode. Organiseer ten slotte betekenisvolle lees- en schrijfactiviteiten naar aanleiding van het bericht, bijvoorbeeld het opzoeken en lezen van meer informatie over het onderwerp of het schrijven van een werkstuk erover.

 

Boekenberg

Zorg voor een uitnodigende, uitdagende omgeving met een gevarieerd en ‘overdacht’ aanbod van boeken. Dat maakt het zelfstandig lezen voor kinderen uitdagend. Een ‘boekenberg’ in de klas geeft kinderen de gelegenheid om verschillende boeken te verkennen. De boekenberg bestaat uit prentenboeken, verhalenbundels, informatieve boeken, boeken met rijmpjes en versjes.

Ook authentieke teksten als advertenties, folders, tijdschriften, kranten, de schoolkrant, brieven, kaarten, etiketten, opschriften, gebruiksaanwijzingen, strips en beeldverhalen en eigengemaakte boeken van kinderen horen erbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)