Zakelijke teksten, groep 1-3

Kinderen die starten op de basisschool, hebben meestal al enige kennis van geschreven taal. Door het voorlezen en zelf bekijken van prentenboeken, leren ze in de onderbouw boeken hanteren en de taal in boeken begrijpen. Ze ontdekken dat een boodschap overbrengen de functie is van geschreven taal. En dat woorden uit klanken bestaan en letters deze klanken weergeven. Een belangrijke stap is de overeenkomst zien tussen klanken en letters, de basis voor lezen. Door hen op allerlei manieren in aanraking te brengen met geschreven taal, leren ze dat teksten handig, leerzaam en leuk kunnen zijn. Dit inzicht hebben ze nodig om uit te groeien tot gemotiveerde lezers.

 

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten (informatief, betogend, reclame, verhalend) lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ minder eenvoudige teksten, ook onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Beginnende geletterdheid


Groep 1-3
Boekoriëntatie
Verhaalbegrip
Functies van geschreven taal
Relaties tussen gesproken en geschreven taal
Taalbewustzijn
Alfabetisch principe
Functioneel schrijven en lezen
Technisch lezen en schrijven
Begrijpend lezen en schrijven

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)