Lees- en schrijfmotivatie

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene omschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ over onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

Leerlijn Lees- en schrijfmotivatie

Om teksten te kunnen lezen over onderwerpen, alledaags of verder van de leerling af, is het belangrijk dat kinderen geschreven taal leren waarderen. Leesmotivatie is dus een voorwaarde om zakelijke teksten te lezen en te gebruiken. Ze ontwikkelen deze leesmotivatie via een uitgebreid leesaanbod waarin ze veel te kiezen hebben en hun eigen voorkeuren kunnen ontwikkelen en door betekenisvolle leesactiviteiten. In de bovenbouw ontdekken kinderen niet alleen het persoonlijk belang van geschreven teksten, maar ook het maatschappelijk belang.

 

Tussendoelen Lees- en schrijfmotivatie

De leerlingen:

  1. waarderen bestaande werken op het terrein van fictie
  2. waarderen bestaande werken op het terrein van non-fictie
  3. waarderen bestaande werken op het terrein van poëzie
  4. hebben een positief beeld tegenover het gebruik van geschreven taal
  5. onderkennen het persoonlijk en maatschappelijk belang van geletterdheid.

 

Less-en schrijfmotivatie stimuleren in de praktijk

Anker
Door te werken met een anker zorg je voor een gemeenschappelijke beginsituatie. Een voorbeeld van een anker is een bezoek aan een dierenpark. Kinderen raken hierdoor gemotiveerd om boeken over dieren te verzamelen en te lezen, informatie over bepaalde dieren op te zoeken op internet of dierenverhalen te lezen of zelf te schrijven. Het anker mondt uit in een reeks van gezamenlijke lees- en schrijfactiviteiten.

 

Kranten lezen
Lees ’s ochtends als routine samen met de kinderen één van de gratis ochtendkranten. De teksten uit deze kranten zijn vaak heel geschikt voor kinderen, omdat ze kort en vrij eenvoudig zijn. Bovendien stimuleert het de leesmotivatie, omdat het om actuele en authentieke teksten gaat, die volwassenen ook lezen. Het gaat om ‘echt nieuws’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)