Informatieverwerving

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Taakuitvoering (opzoeken)


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan informatie opzoeken in duidelijk geordende naslagwerken, zoals woordenboeken, telefoongids e.d. Kan schematische informatie lezen en relaties met de tekst expliciteren.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan systematisch informatie zoeken (op bv. het internet of in de schoolbibliotheek), bijvoorbeeld op basis van trefwoorden.

Leerlijn Informatieverwerving

Informatieverwerving is het snel en efficiënt opzoeken en verwerken van informatie om er vervolgens iets mee te doen. Kinderen zoeken informatiebronnen, halen eruit wat ze nodig hebben en verwerken de informatie, bijvoorbeeld voor een presentatie of werkstuk. In de middenbouw beginnen kinderen met het leren van deze vaardigheden en is het belangrijk dat ze op een handige en doeltreffende manier de informatie die ze nodig hebben leren vinden en opzoeken. Daarvoor moeten ze wegwijs worden gemaakt in de opzet en inrichting van informatiebronnen, bibliotheek/mediatheek en kennissites op Internet.

 

Tussendoelen Informatieverwerving

De leerlingen:

  1. zoeken snel woorden op, die alfabetisch zijn geordend
  2. kennen de functie en opzet van verschillende bronnen, zoals woordenboeken, telefoonboeken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en internet
  3. zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, telefoonboeken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en internet
  4. zoeken in een documentatiecentrum of schoolbibliotheek een boek of ander materiaal op een efficiënte wijze met behulp van een trefwoordenlijst of de computer.
  5. herlezen een tekst of delen van een tekst als dat nodig is
  6. stellen zichzelf relevante vragen voor en na het lezen van een tekst

 

Informatieverwerving stimuleren in de praktijk

Leervragen

Kinderen kunnen met leervragen komen als ze een tekst lezen of bezig zijn met een thema of onderwerp. Een uitgelezen kans om de informatieverwerving van kinderen te stimuleren. Verzamel de leervragen en schrijf ze op. In informatieve boeken of op internet zoeken de leerlingen samen naar antwoorden. Zoek eventueel contact met een expert en nodig hem uit. Kinderen leggen hem de leervragen voor. Bespreek gevonden antwoorden klassikaal, schrijf ze op en hang ze op bij de leervraag. Misschien ontstaan er door de zoektocht nieuwe vragen. Breid dan de lijst met leervragen uit.

 

Onderzoeksblad

Met het invullen van een onderzoeksblad stimuleer je kinderen zelfstandig informatie op te zoeken in verschillende bronnen. De kinderen vullen bovenaan het blad in welk thema ze gaan onderzoeken. Dit kan een zelfgeko¬zen subthema (bijvoorbeeld: braille) zijn dat past binnen een overkoepelend thema (bijvoorbeeld: lezen). In de eerste kolom formuleren ze een aantal vragen.

Daarna gaan ze in tweetallen op zoek in boeken, naslagwerken of op internet om de antwoorden te vinden. De antwoorden vullen ze in de tweede kolom in. In de derde kolom schrijven ze op waar ze de informatie vandaan hebben, zodat deze controleerbaar is. Met deze ‘onderzoekservaring’ kunnen kinderen aan de hand van hun onderzoeksblad leren een werkstuk of onder¬zoeksrapport te maken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)