Informatieverwerving

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - taakuitvoering opzoeken en samenvatten


1F (minimumniveau eind groep 8)

Kan informatie opzoeken in duidelijk geordende naslagwerken, zoals woordenboeken, telefoongids e.d. Kan schematische informatie lezen en relaties met de tekst expliciteren.
Kan een eenvoudige tekst beknopt samenvatten.

1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan systematisch informatie zoeken (op bv. het internet of in de schoolbibliotheek), bijvoorbeeld op basis van trefwoorden.
Kan een eenvoudige tekst beknopt samenvatten.

Leerlijn Informatieverwerving

Informatieverwerving is het snel en efficiënt opzoeken en verwerken van informatie om er vervolgens iets mee te doen. Kinderen zoeken informatiebronnen, halen eruit wat ze nodig hebben en verwerken de informatie, bijvoorbeeld voor een presentatie of werkstuk. In vergelijking met de middenbouw leren kinderen in de bovenbouw werken met de functie en opzet van informatiebronnen die complexer zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om internet, atlassen en (on-line)encyclopedieën. Ook is belangrijk dat kinderen verwerkingsstrategieën aanleren, zoals het maken van schema’s, samenvattingen en uittreksels.

 

Tussendoelen Informatieverwerving

De leerlingen:

  1. kennen de betekenis en functie van verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet
  2.  zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken, encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en internet
  3. zoeken in een openbare bibliotheek boeken of andere materialen op een efficiënte wijze op met behulp van een computer
  4. maken een schema, uittreksel of samenvatting van een informatieve tekst
  5. stellen zichzelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen van een tekst.

 

Informatieverwerving stimuleren in de praktijk

Leervragen
Kinderen kunnen met leervragen komen als ze een tekst lezen of bezig zijn met een thema of onderwerp. Een uitgelezen kans om de informatieverwerving van kinderen te stimuleren. Verzamel de leervragen en schrijf ze op. In informatieve boeken of op internet zoeken de leerlingen samen naar antwoorden. Zoek eventueel contact met een expert en nodig hem uit. Kinderen leggen hem de leervragen voor.
Bespreek gevonden antwoorden klassikaal, schrijf ze op en hang ze op bij de leervraag. Misschien ontstaan er door de zoektocht nieuwe vragen. Breid dan de lijst met leervragen uit.

 

Tabel
Gebruik een tabel bij teksten waarbij verschillende zaken, dieren of dingen met elkaar vergeleken worden. Voordat de kinderen de tekst lezen, praten ze over de tabel en over de verschillen in kenmerken waar ze op moeten letten. Na het lezen van de tekst vullen ze de tabel in en maken hiermee de verschillen en overeenkomsten overzichtelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)