Technisch lezen en schrijven

Referentieniveau Lezen: Fictieteksten - Taakuitvoering (techniek en woordenschat)


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan teksten zodanig vloeiend lezen, dat woordherkenning tekstbegrip niet in de weg staat.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan teksten vloeiend lezen.

Leerlijn Technisch lezen

Technisch lezen is de basis van alle aspecten van lezen. In groep 3 krijgen kinderen gerichte leesinstructie. Ze leren alle letters, leren woorden lezen en kunnen woorden steeds makkelijker herkennen. Ook maken ze de stap van klankzuivere woorden (maan, roos), naar complexere woorden (tuin, voor). Om in groep 3 een goede start te maken met technisch lezen is het van belang dat kinderen de functies van geschreven taal kennen en ook de relatie zien tussen gesproken en geschreven taal.

Zie hiervoor de leerlijnen Functies van geschreven taal en Relatie tussen gesproken en geschreven taal. Ook moeten ze zich bewust worden van de vorm (woorden, zinnen, klanken) van taal. Ze moeten bijvoorbeeld begrijpen dat woorden bestaan uit klanken die corresponderen met letters. Zie hiervoor de leerlijnen Taalbewustzijn en Alfabetisch principe.

 

Tussendoelen Technisch lezen

De leerlingen:

  Start
 1. kennen de meeste letters; ze kunnen de letters fonetisch benoemen 
 2. kunnen klankzuivere (km- (ik), mk(ja) - en mkm-(vis)) woorden ontsleutelen zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken 
 3. kunnen klankzuivere woorden schrijven (maan, poot, lees)

  Vervolg
 4. lezen en spellen klankzuivere woorden (van het type mmkm (stip), mkmm (kast) en mmkmm (kwast)) 
 5. lezen korte woorden met afwijkende spellingpatronen (flat) en meerlettergrepige woorden
 6. maken gebruik van een breed scala aan woordidentificatietechnieken  
 7. herkennen woorden steeds meer automatisch.

 

Technisch lezen stimuleren in de praktijk

Veel lezen

Om kinderen vlot te laten lezen is het belangrijk dat ze veel lezen. Richt een gezellige leeshoek in met verschillende boeken, tijdschriften en een luie stoel, bankje of kussens. De leeshoek nodigt op die manier uit tot veel en zelfstandig lezen.

 

Strategieën

Leer kinderen strategieën toe te passen om woorden sneller te herkennen. Doe hardop voor hoe je de volgende strategieën inzet:

- Woorden herkennen op basis van andere (bekende) woorden. Bijvoorbeeld: woorden zoals boomstam en kniekous kun je herkennen door te kijken naar de onderdelen (boom en stam, knie en kous).

- Gebruikmaken van informatie van de context. Bijvoorbeeld: in de zin ‘Lieke zit op de bank en kijkt tv’ heeft bank een andere betekenis dan in ‘Lieke gaat met haar spaarvarken naar de bank’.

- Gebruikmaken van illustraties: het gokken van moeilijke woorden op basis van illustraties.

- Voorspellen op basis van zinscontext of de context van het verhaal: het gokken van moeilijke woorden op basis van de rest van de zin of het verhaal.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Contact

    Proclaimer

    Colofon

    Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

     


    © 2010 Expertisecentrum Nederlands

    Toernooiveld 9

    6525 ED Nijmegen

    (Campus Radboud Universiteit Nijmegen)