Lees- en schrijfmotivatie

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene omschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan jeugdliteratuur belevend lezen.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan eenvoudige adolescentenliteratuur herkennend lezen.

Leerlijn Lees- en schrijfmotivatie

In groep 4 en 5 is het noodzakelijk dat kinderen dagelijks boeken lezen die passen bij hun technisch leesniveau en hun belangstelling. Zo leren ze vanuit een intrinsieke motivatie steeds beter lezen. Hoe verder het technisch lezen vordert, hoe meer ruimte er komt voor het waarderen van kinderliteratuur. Een gevarieerd aanbod met ‘voor elk wat wils’ is daarbij belangrijk. Zo kunnen kinderen kennismaken met verschillende soorten fictie (boeken, strips, sprookjes, rijmpjes, griezelverhalen etc.) en ontdekken waar ze plezier aan beleven.

 

Tussendoelen Lees- en schrijfmotivatie

De leerlingen:

  1. zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven
  2. beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines
  3. zien geschreven taal als communicatiemiddel
  4. hanteren geschreven taal als middel voor informatieverwerving
  5. ervaren geschreven taal als expressiemiddel.

 

Lees- en schrijfmotivatie stimuleren in de praktijk

Boekenwurm
Hang in de klas een ‘boekenwurm’ op. Een boekenwurm bestaat uit een rij gekleurde rondjes die steeds langer wordt naarmate de kinderen meer boeken hebben gelezen. Plak eerst de kop op. Elke keer wanneer de kinderen een boek uit hebben, komt er een rondje bij. Op het rondje schrijven de kinderen de titel, de schrijver en hun eigen naam. Ze kunnen ook hun mening geven over het boek en er een tekeningetje bij maken. Wie daarmee klaar is, hangt het rondje achteraan.

 

Boekenberg

Zorg voor een uitnodigende, uitdagende omgeving met een gevarieerd en ‘overdacht’ aanbod van boeken. Dat maakt het zelfstandig lezen voor kinderen uitdagend. Een ‘boekenberg’ in de klas geeft kinderen de gelegenheid om verschillende boeken te verkennen. De boekenberg bestaat uit prentenboeken, verhalenbundels, informatieve boeken, boeken met rijmpjes en versjes.

Ook authentieke teksten als advertenties, folders, tijdschriften, kranten, de schoolkrant, brieven, kaarten, etiketten, opschriften, gebruiksaanwijzingen, strips en beeldverhalen en eigengemaakte boeken van kinderen horen erbij.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)