Zakelijke teksten, groep 6-8

Kinderen maken in de bovenbouw steeds beter onderscheid tussen verschillende tekstsoorten, zoals teksten met informatie, een instructie of een mening. De teksten zijn minder eenvoudig dan in de middenbouw en staan verder af van de nabije belevingswereld. De woordenschat neemt toe. Kinderen kunnen beter reflecteren op teksten en gerichter een leesstrategie kiezen.

 

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten (informatief, betogend, reclame, verhalend) lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ minder eenvoudige teksten, ook onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Gevorderde geletterdheid


Groep 6-8
Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)