Zakelijke teksten, groep 4-5

Leerlingen leren onderscheid maken tussen verschillende tekstsoorten, zoals eenvoudige teksten met informatie, een instructie of een mening. Ze leren inzien dat elke tekstsoort eigen tekstkenmerken heeft. Het gaat niet alleen om teksten technisch goed te kunnen lezen en te begrijpen. Ook de reflectie op teksten is een doel van het leesonderwijs. Ontwikkeling van de woordenschat blijft door de groepen heen belangrijk.

 

Referentieniveau Lezen: Zakelijke teksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige teksten (informatief, betogend, reclame, verhalend) lezen over alledaagse onderwerpen en over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ minder eenvoudige teksten, ook onderwerpen die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Gevorderde geletterdheid


Groep 4-5
Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)