Home > Taaldomeinen > Lezen > Fictieteksten > Groep 6-8

Fictie teksten, groep 6-8

In de bovenbouw is het technisch lezen voor de meeste kinderen geen probleem meer. Ze kunnen vrij boeken kiezen die passen bij hun belangstelling en leeftijd. Zo blijven ze gemotiveerde lezers. Veel en vaak lezen blijft belangrijk. In groep 6-8 verschuift het accent naar het begrijpen van fictieteksten en het ontwikkelen van een literaire smaak. Door vaak te lezen herkennen ze de structuur van verhalende teksten. Een rijk en gevarieerd aanbod van fictie is een voorwaarde om fictie en poëzie te leren waarderen. Als bron van vermaak en als bron van morele en persoonlijke vorming.

 

Referentieniveau Lezen: Fictieteksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan jeugdliteratuur met een eenvoudige structuur belevend lezen. Spannende of dramatische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ adolescentenliteratuur. De verhaalstructuur is helder, de spanning in de dramatische lijn wordt onderbroken door gedachten en beschrijvingen. Poëzie en liedjes hebben bij voorkeur een verhalende inhoud en emotionele lading.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Gevorderde geletterdheid


Groep 6-8
Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)