Home > Taaldomeinen > Lezen > Fictieteksten > Groep 4-5

Fictieteksten, groep 4-5

In de middenbouw zijn de meeste kinderen nog hard bezig het technisch lezen goed onder de knie te krijgen. De zinnen en woorden in de aangeboden teksten worden stap voor stap complexer en langer. Om de groei in technisch lezen te stimuleren, is het noodzaak dat kinderen dagelijks boeken lezen. Om ze gemotiveerd te houden, moeten ze boeken op hun niveau en naar hun belangstelling kunnen kiezen. Door veel te lezen groeien ze op veel vlakken. De leeswoordenschat neemt toe en ze krijgen meer inzicht in de opbouw en het thema van een verhaal.

 

Referentieniveau Lezen: Fictieteksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan jeugdliteratuur met een eenvoudige structuur belevend lezen. Spannende of dramatische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ adolescentenliteratuur. De verhaalstructuur is helder, de spanning in de dramatische lijn wordt onderbroken door gedachten en beschrijvingen. Poëzie en liedjes hebben bij voorkeur een verhalende inhoud en emotionele lading.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Gevorderde geletterdheid


Groep 4-5
Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)