Home > Taaldomeinen > Lezen > Fictieteksten

Fictieteksten

Fictieteksten zijn prentenboeken, leesboeken, (voorlees)verhalen en gedichten. Het zijn expressieve teksten, die tot doel hebben een kind plezier te laten beleven, zijn kennis van de wereld te vergroten en normen en waarden te ontwikkelen.

In het basisonderwijs neemt fictie een belangrijke plaats in. Vanaf groep 1 leest de leerkracht veel voor. Hoe beter kinderen technisch leren lezen en gemotiveerd zijn te lezen, hoe meer verhalen en boeken ze zelf gaan lezen. Leesplezier staat voorop. In de loop van het basisonderwijs ontwikkelen ze een eigen smaak en voorkeur voor soorten boeken en verhalen.

 

Referentieniveau Lezen: Fictieteksten- Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan jeugdliteratuur belevend lezen.

 

 

 

De structuur is eenvoudig. Het tempo waarin de spannende of dramatische gebeurtenissen elkaar opvolgen is hoog.

1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan eenvoudige adolescentieliteratuur herkennend lezen.

 

+ Het verhaal heeft een dramatische verhaallijn waarin de spanning af en toe wordt onderbroken door gedachten en beschrijvingen. De verhaalstructuur is helder. Poëzie en liedjes hebben bij voorkeur een verhalende inhoud en emotionele lading.


 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Geletterdheid


Groep 1-3 Groep 4-5 Groep 6-8
Boekoriëntatie Lees- en schrijfmotivatie Lees- en schrijfmotivatie
Verhaalbegrip Technisch lezen Technisch lezen
Functies van geschreven taal Spelling en interpunctie Spelling en interpunctie
Relaties tussen gesproken en geschreven taal Begrijpend lezen Begrijpend lezen
Taalbewustzijn Strategisch schrijven Strategisch schrijven
Alfabetisch principe Informatieverwerving Informatieverwerving
Functioneel schrijven en lezen Leeswoordenschat Leeswoordenschat
Technisch lezen en schrijven Reflectie op geschreven taal Reflectie op geschreven taal
Begrijpend lezen en schrijven    

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)