Home > Taaldomeinen > Lezen

Lezen

Lezen is een basisvaardigheid in onze maatschappij. Op school, thuis, onderweg, in het vervolgonderwijs, op het werk. Er komt veel bij kijken: woordenschat, technisch lezen, lezen vanuit een bepaald doel, strategisch lezen, lezen voor je plezier.

 

Lezen: meer dan de methode

Taal- en leesmethodes dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van een voldoende leesvaardigheid. Maar er is meer. Ook een prikkelende leesomgeving en interactie met en tussen leerlingen zijn voor de ontwikkeling van leesvaardigheid van belang.

 

Subdomeinen

Bij het lezen gaat het om twee soorten tekst:

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)