Home > Taaldomeinen > Begrippen en Taalverzorging

Begrippen en Taalverzorging

Spreken, lezen en schrijven zijn basisvaardigheden in het taalonderwijs. Kennis over taal is een overkoepelende voorwaarde voor taalonderwijs. Bij schrijven en spreken is er een aanvullende vaardigheid: taal correct toepassen. Basistaalbegrippen die leerlingen moeten kennen zijn bijvoorbeeld woord, letter, komma, bladzijde, mening, lettergreep en klemtoon. Bij schrijven en spreken is kennis over regels nodig om taal correct toe te passen. Dat zijn spelling- en interpunctieregels bij schrijven. Bij spreken is er aandacht voor correct formuleren.
 

Beter leren door reflecteren

Als leerlingen zich bewust zijn van en kunnen reflecteren op de structuur en betekenis van taal, helpt hen dit bij andere vaardigheden als begrijpend en technisch lezen en spellen. De leerkracht vervult hierin een stimulerende rol.

 

Subdomeinen

Bij dit domein gaat het om twee subdomeinen:

 

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)