Spreken, groep 6-8

In de bovenbouw houden kinderen regelmatig een presentatie in de vorm van een spreekbeurt, boekbespreking of verslag. Ze bouwen hun voordrachten steeds overzichtelijker op en brengen duidelijker onderscheid aan in hoofd- en bijzaken.
Hun presentaties worden levendiger, ze leren inspelen op de informatiebehoefte van hun publiek, kunnen vasthouden aan hun vertellijn en als het nodig is improviseren. Presentaties worden ook interactiever: kinderen nodigen hun toehoorders vaker uit om vragen te stellen. Daarnaast leren kinderen hulpmiddelen als Powerpoint of digibord te gebruiken als ondersteuning van hun presentatie.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Spreken - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 6-8
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie
Reflectie op taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)