Luisteren, groep 6-8

In de bovenbouw leren kinderen steeds beter luisteren naar presentaties. Luisteren met begrip vraagt om denkprocessen die bij bovenbouwleerlingen in volle ontwikkeling zijn. Zo leren ze doelgericht luisteren, waarbij luisteren naar een spreekbeurt een andere luisterhouding vraagt dan naar een debat, discussie of verhaal.
De woordenschat neemt nog steeds toe en kinderen krijgen meer grip op de opbouw van informatieve presentaties. Ze leren de hoofdgedachte uit een presentatie te halen en feiten van meningen onderscheiden. Kinderen ontwikkelen een kritische luisterhouding en kunnen hun eigen luistergedrag beoordelen en zo nodig bijstellen.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Luisteren - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 6-8
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie
Reflectie op taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)