Spreken, groep 4-5

In de middenbouw krijgen kinderen regelmatig de gelegenheid een presentatie te houden. Dat kan bijvoorbeeld naar aanleiding van een gelezen boek, een onderwerp waarin ze zich hebben verdiept of een onderzoekje.
Presentaties krijgen steeds meer kop en staart. Kinderen brengen meer structuur aan in wat ze vertellen en maken daarbij gebruik van voorwerpen en geheugensteuntjes. Formuleringen worden gevarieerder in woordkeus, zinsbouw en intonatie. Kinderen krijgen bovendien meer oog voor hun publiek; zo houden ze rekening met hun achtergrondkennis.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Spreken - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 4-5
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie
Reflectie op taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)