Luisteren, groep 4-5

In de middenbouw zijn er in de klas regelmatig gesprekken met kinderen in een grote of kleine kring of een groepje. In de middenbouw wordt veel voorgelezen, een zinvolle manier om begrijpend luisteren te oefenen.
Omdat kinderen vertrouwd raken met de opbouw van een verhaal, kunnen ze voorspellingen doen over het verdere verhaalverloop. Ook de woordenschat neemt toe, wat tijdens het luisteren hun verhaal- en tekstbegrip vergroot.
Kinderen leren steeds beter hun aandacht vast te houden bij een verhaal of korte informatieve presentatie. Ze begrijpen dat je met verschillende doelen kunt luisteren: om vermaakt te worden of om iets te weten te komen bijvoorbeeld. Bij informatieve presentaties is het vooraf stellen van vragen een goede manier om het luistergedrag van kinderen te sturen.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Luisteren - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 4-5
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie
Reflectie op taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)