Spreken, groep 1-3

Van spreken of vertellen in een groep leren kinderen in de onderbouw veel. Ze zijn tegelijk bezig met taal (formuleren), sociale vaardigheden (rekening houden met belangstelling van anderen, durven) en cognitieve vaardigheden (denken en plannen).
In de onderbouw kan de leerkracht de mondelinge taalvaardigheid van kinderen oefenen door hen ervaringen te laten vertellen in de kring, maar ook door hen een verhaal te laten navertellen of een mini-presentatie te laten houden over een informatief onderwerp dat hun belangstelling heeft. De aandacht van de verteller ligt vooral bij de inhoud van zijn verhaal of presentatie en nog niet zozeer bij de vorm.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Spreken - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 1-3
Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren
Taalgebruik
Woordenschat
Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie
Reflectie op taal

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)