Spreken

Met vertellen en presenteren voor een groep werken kinderen aan hun taalvaardigheid, sociale vaardigheden, uitdrukkingsvaardigheid, denken en literaire ontwikkeling.
In de loop van het basisonderwijs kunnen kinderen steeds beter monologen (verhaal, spreekbeurt of presentatie) houden. Hun woordenschat neemt toe en ze gaan gaandeweg samenhangender vertellen en meer samengestelde zinnen gebruiken. Bovendien leren ze hun taalgebruik planmatig inzetten. Daarnaast letten ze meer op de vorm en opbouw van hun voordracht in plaats van alleen op de inhoud.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Spreken - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan in eenvoudige bewoordingen een beschrijving geven, informatie geven, verslag uitbrengen, uitleg en instructie geven in alledaagse situaties in en buiten school.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan redelijk vloeiend en helder ervaringen, gebeurtenissen, meningen, verwachtingen, gevoelens onder woorden brengen over onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 1-3 Groep 4-5 Groep 6-8
Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren Interactief leren Interactief leren
Taalgebruik Taalgebruik Taalgebruik
Woordenschat Woordenschat Woordenschat
Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie
Reflectie op taal Reflectie op taal Reflectie op taal

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)