Luisteren

Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid in communicatie met anderen. Door te luisteren ontwikkelen kinderen de vaardigheid om uit een vertelde tekst informatie of een boodschap te halen.

Ze werken bovendien aan de ontwikkeling van hun denken en sociale vaardigheden. Luisteren is immers onderdeel van een interactie met gedeelde aandacht waarbij luisteren en spreken elkaar afwisselen. Kinderen leren hun aandacht steeds langer richten als een ander een tekst of verhaal voorleest of vertelt.

Luistervaardigheden worden geoefend in een grote of kleine kring of in een groepje. Hoe kleiner de kring, hoe makkelijker het voor een kind is luisterend informatie te verwerven. De leerkracht vervult een stimulerende en reflecterende rol.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Luisteren - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar eenvoudige teksten over alledaagse, concrete onderwerpen of over onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan luisteren naar teksten over alledaagse onderwerpen, onderwerpen die aansluiten bij de leefwereld van de leerling of die verder van de leerling afstaan.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 1-3 Groep 4-5 Groep 6-8
Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren Interactief leren Interactief leren
Taalgebruik Taalgebruik Taalgebruik
Woordenschat Woordenschat Woordenschat
Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie
Reflectie op taal Reflectie op taal Reflectie op taal

 

 

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)