Gesprekken

Kinderen ontwikkelen hun taalvaardigheid in communicatie met anderen. Door gesprekken te voeren breiden kinderen hun communicatieve vaardigheden uit. Maar dat niet alleen: tegelijkertijd werken ze aan de ontwikkeling van kennis, denken en sociale vaardigheden.

De gespreksvaardigheid van kinderen ontwikkelt zich in de basisschoolperiode sterk. Ze kunnen gedachten en gevoelens steeds beter verwoorden, juiste informatie geven, houden zich beter aan het gespreksonderwerp en formuleren duidelijker. Ze leren steeds beter  luisteren en omgaan met beurten in een gesprek.
Gespreksvaardigheden worden geoefend in een grote of kleine kring of in een groepje. Hoe kleiner de kring, hoe makkelijker het voor een kind is actief mee te doen. De leerkracht vervult  een stimulerende en reflecterende rol.

 

Referentieniveau Mondelinge taalvaardigheid: Gesprekken - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan eenvoudige gesprekken voeren over vertrouwde onderwerpen in het dagelijks leven en buiten school.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
Kan in gesprekken over alledaagse en niet alledaagse onderwerpen uit leefwereld en (beroeps)opleiding uiting geven aan persoonlijke meningen, kan informatie uitwisselen en gevoelens onder woorden brengen.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Mondelinge communicatie


Groep 1-3 Groep 4-5 Groep 6-8
Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken Deelnemen aan gesprekken
Interactief leren Interactief leren Interactief leren
Taalgebruik Taalgebruik Taalgebruik
Woordenschat Woordenschat Woordenschat
Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren Begrijpend luisteren
Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren Vertellen en presenteren
Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie Reflectie op communicatie
Reflectie op taal Reflectie op taal Reflectie op taal

 

 

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)