Reflectie op geschreven taal

Referentieniveau Schrijven - Algemene beschrijving en taakuitvoering (afstemming op publiek)


1F (minimumniveau eind groep 8)

 

Kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.

 

Gebruikt basisconventies bij een formele brief: Geachte/Beste en Hoogachtend/met vriendelijke groet. Hanteert verschil informeel/formeel.

 

1S/2F (streefniveau eind groep 8)

 

+ Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Past het woordgebruik en toon aan het publiek aan.

 

 


Leerlijn Reflectie op geschreven taal

Hoe meer kinderen bezig zijn met geschreven taal, hoe sneller ze begrijpen dat niet alle teksten hetzelfde zijn. Al in de middenbouw ervaren kinderen dat teksten verschillende doelen kunnen hebben: om een verhaal te vertellen, iets uit te leggen of reclame te maken bijvoorbeeld. Daarbij leren ze ook de globale structuur van deze verschillende tekstsoorten kennen. Ze ontdekken dat je geschreven taal kunt gebruiken voor informele, maar ook voor formele situaties.

Vanaf groep 5 krijgen kinderen steeds meer zicht op het schrijfproces, zoals plannen en de tekst afstemmen op doel en publiek. Dit is een belangrijke basis voor schrijfstrategieën in de bovenbouw.

 

Tussendoelen Reflectie op geschreven taal

De leerlingen:

  1. weten dat uiteenlopende tekstgenres verschillende functies hebben
  2. hebben zicht op de processen van schriftelijk taalgebruik
  3. maken onderscheid tussen woordsoorten
  4. kennen de afgrenzing van een zin
  5. kennen de globale structuur van verhalen en informatieve teksten.

 

 

Reflectie op geschreven taal stimuleren in de praktijk

Schema
Maak kinderen met eenvoudige schema’s vertrouwd met de structuur van verhalende, informatieve en argumentatieve teksten (reclames bijvoorbeeld). Hierdoor kunnen kinderen teksten makkelijker begrijpen en produceren. Maak voor elke tekstsoort een schema waarin de structuur van die tekst wordt weergegeven. Laat kinderen zelfgeschreven teksten vergelijken met het schema. Of laat kinderen elkaars teksten vergelijken aan de hand van het schema. Op deze manier ontwikkelen kinderen een begrippenkader waarmee zij over geschreven taal kunnen denken en spreken. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)