Home > Taaldomeinen > Schrijven > Schrijven > Groep 4-5

Schrijven, groep 4-5

Leerlingen gaan in de middenbouw gevarieerder soorten teksten schrijven. Naast eenvoudige briefjes en verhaaltjes schrijven ze steeds vaker informatieve tekstjes. Ze worden zich bewuster van hun schrijfdoel en het publiek voor wie ze een tekst schrijven. Ze leren inzien dat elke tekstsoort eigen tekstkenmerken heeft en passen deze ook toe. Ook zijn ze met de structuur van een tekst bezig, door kopjes, tekst en plaatjes bewust een plaats te geven.
De ontwikkeling van schrijfdurf en schrijfplezier zijn belangrijke doelen voor het schrijfonderwijs in groep 4-5.

 

Referentieniveau Schrijven - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.


 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Geletterdheid


Groep 4-5
Lees- en schrijfmotivatie
Technisch lezen
Spelling en interpunctie
Begrijpend lezen
Strategisch schrijven
Informatieverwerving
Leeswoordenschat
Reflectie op geschreven taal

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)