Home > Taaldomeinen > Schrijven > Schrijven > Groep 1-3

Schrijven, groep 1-3

Kinderen die starten op de basisschool hebben al een paar fasen van de schrijfontwikkeling doorlopen: met tekenen, krassen en krabbels maken proberen ze al op jonge leeftijd te ‘schrijven’.
In de onderbouw ontwikkelt het schrijven zich verder. Kinderen leren inzien dat woorden uit klanken bestaan die je met letters kunt weergeven. Een belangrijke stap is de overeenkomst zien tussen klanken en letters, de basis voor spellen. Door hen in hoeken, activiteiten en projecten in betekenisvolle contexten schrijfgelegenheid te geven, ontdekken ze dat schrijven een handig middel is om te communiceren. Ook ervaren ze het plezier van schrijven als expressievorm.

 

Referentieniveau Schrijven - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.


 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Geletterdheid


Groep 1-3
Boekoriëntatie
Verhaalbegrip
Functies van geschreven taal
Relatie tussen gesproken en geschreven taal
Taalbewustzijn
Alfabetisch principe
Functioneel schrijven en lezen
Technisch lezen en schrijven start en vervolg
Begrijpend lezen en schrijven

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)