Home > Taaldomeinen > Schrijven > Schrijven

Schrijven

Schrijven is een veelomvattende taak. Er komen veel activiteiten tegelijkertijd bij kijken: lezen, analyseren, ideeën bedenken en structureren, plannen, formuleren, coördineren en controleren.
In het basisonderwijs ontwikkelen kinderen geleidelijk al deze vaardigheden. In de onderbouw ontdekken ze de functies van schrijven. Daarna komt het technisch schrijven. Vervolgens leren kinderen afhankelijk van hun schrijfdoel schrijfstrategieën toe te passen en een correcte spelling en interpunctie te gebruiken.

 

Referentieniveau Schrijven - Algemene beschrijving


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan korte, eenvoudige teksten schrijven over alledaagse onderwerpen of over onderwerpen uit de leefwereld.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ Kan samenhangende teksten schrijven met een eenvoudige lineaire opbouw over uiteenlopende vertrouwde onderwerpen uit de (beroeps)opleiding en van maatschappelijke aard.

 

Leerlijnen taal basisonderwijs: Geletterdheid


Groep 1-3 Groep 4-5 Groep 6-8
Boekoriëntatie Lees- en schrijfmotivatie Lees- en schrijfmotivatie
Verhaalbegrip Technisch lezen Technisch lezen
Functies van geschreven taal Spelling en interpunctie Spelling en interpunctie
Relatie tussen gesproken en geschreven taal Begrijpend lezen Begrijpend lezen
Taalbewustzijn Strategisch schrijven Strategisch schrijven
Alfabetisch principe Informatieverwerving Informatieverwerving
Functioneel schrijven en lezen Leeswoordenschat Leeswoordenschat
Technisch lezen en schrijven start en vervolg Reflectie op geschreven taal Reflectie op geschreven taal
Begrijpend lezen en schrijven    

 

 


Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)