Begrijpend lezen en schrijven

Referentieniveau Lezen: Fictieteksten - Algemene beschrijving en tekstkenmerken


1F (minimumniveau eind groep 8)
Kan jeugdliteratuur met een eenvoudige structuur belevend lezen. Spannende of dramatische gebeurtenissen volgen elkaar in hoog tempo op.
1S/2F (streefniveau eind groep 8)
+ adolescentenliteratuur. De verhaalstructuur is helder, de spanning in de dramatische lijn wordt onderbroken door gedachten en beschrijvingen. Poëzie en liedjes hebben bij voorkeur een verhalende inhoud en emotionele lading.

Leerlijn Begrijpend lezen

Een belangrijk doel van lezen op de basisschool is dat kinderen in staat zijn om teksten gericht te lezen. Ze moeten leren een leesaanpak te kiezen die past bij de tekstsoort. In de eerste plaats komen ze vanaf groep 1 al in aanraking met verschillende soorten teksten: prentenboeken, informatieve boeken en brieven bijvoorbeeld. In de tweede plaats helpt de leerkracht de kinderen een tekst op een systematische manier aan te pakken.Dat begint al in groep 3.

Om in groep 3 een goede start te maken met begrijpend lezen is het van belang dat kinderen in de kleutergroepen leren zelfstandig met boeken om te gaan. Zo leren ze actief verhalen te reconstrueren op basis van strategieën. Zie hiervoor de leerlijn Functioneel ‘lezen’ en ‘schrijven’. Ook moeten ze leren hoe je met boeken omgaat en hoe je ze kunt lezen en de opbouw van teksten en verhalen gaan ontdekken. Zie hiervoor de leerlijnen Boekoriëntatie en Verhaalbegrip.

 

Tussendoelen Begrijpend lezen

De leerlingen:

  1. tonen belangstelling voor verhalende en informatieve teksten en boeken en zijn ook gemotiveerd die zelfstandig te lezen
  2. begrijpen eenvoudige verhalende en informatieve teksten
  3. gebruiken geschreven taal als communicatiemiddel.

 

Begrijpend lezen stimuleren in de praktijk

Vrij lezen

Een goede leesmotivatie is belangrijk bij begrijpend lezen. Laat kinderen regelmatig zelf kiezen wat ze lezen waardoor ze ervaren hoe leuk het is om te lezen. Van belang is om aan te sluiten bij het leesniveau. Dit leidt bij het kind tot succeservaringen die het zelfvertrouwen vergroten.

 

Boekenhanger

Een boekenhanger is een vrije en creatieve vorm van een boekverslag. Stel na het lezen van een boek voor om samen een boekenhanger te maken: hierdoor weet de klas later nog waar het boek over ging. Bespreek samen met de kinderen wat er op de boekenhanger geschreven kan worden en hoe deze eruit kan zien, bijvoorbeeld van karton of driedimensionaal.

Kinderen mogen allerlei dingen rondom het boek opschrijven, tekenen, knutselen en samen of alleen de boekenhanger maken. Laat kinderen hun boekenhanger in de kring presenteren en leg daarbij steeds de relatie met het boek. Hang de boekenhangers zichtbaar op in de klas. Gebruik de boekenhangers om later terug te komen op het boek.

Contact

Proclaimer

Colofon

Copyright EN. Alle rechten voorbehouden

 


© 2010 Expertisecentrum Nederlands

Toernooiveld 9

6525 ED Nijmegen

(Campus Radboud Universiteit Nijmegen)